0 lượt thích 2.515 lượt xem
Samsung Series 3 (NP300V4Z-S05VN)

Giá tham khảo: 13.589.000 đ

Samsung Series 3 (NP300V4Z-S05VN)

3 shop bán sản phẩm này

Samsung NP470R4E-K01VN (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 8 64 bit)

Giá tham khảo: 13.800.000đ

Samsung NP470R4E-K01VN (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB...

2 shop bán

Samsung Series 5 NP535U3X-A02VN

Giá tham khảo: 11.999.000đ

Samsung Series 5 NP535U3X-A02VN

2 shop bán

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A05VN)

Giá tham khảo: 10.899.000đ

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A05VN)

2 shop bán

Samsung NP270E4V-K01VN (Intel Core i3_3120M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Free DOS)

Giá tham khảo: 9.800.000đ

Samsung NP270E4V-K01VN (Intel Core i3_3120M 2.5GHz, 4GB...

2 shop bán

Samsung Series 5 (NP530U4B-S01VN)

Giá tham khảo: 15.999.000đ

Samsung Series 5 (NP530U4B-S01VN)

2 shop bán

Samsung Series 3 (NP300V4Z-A04VN)

Giá tham khảo: 10.000.000đ

Samsung Series 3 (NP300V4Z-A04VN)

2 shop bán

Samsung Series 5 (NP530U3C-A01VN)

Giá tham khảo: Đang cập nhật

Samsung Series 5 (NP530U3C-A01VN)

1 shop bán

Samsung 300E4X-T02VN (Intel Core i3-2370M 2.4GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 610M, 14 inch, Free DOS)

Giá tham khảo: 9.300.000đ

Samsung 300E4X-T02VN (Intel Core i3-2370M 2.4GHz, 2GB R...

1 shop bán

Samsung Series 9 (NT900X3A-A51)

Giá tham khảo: 15.000.000đ

Samsung Series 9 (NT900X3A-A51)

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP300E4Z-A09VN)

Giá tham khảo: 9.700.000đ

Samsung Series 3 (NP300E4Z-A09VN)

1 shop bán

Samsung NP370R4E-S01VN (Intel Core i3-3110M 2.4GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA ATI Radeon HD 8750M, 14 inch, Windows 8 64 bit)

Giá tham khảo: 11.900.000đ

Samsung NP370R4E-S01VN (Intel Core i3-3110M 2.4GHz, 4GB...

1 shop bán

Samsung Series 5 (NP530U4B-S01VN)

Giá tham khảo: Đang cập nhật

Samsung Series 5 (NP530U4B-S01VN)

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A0BVN)

Giá tham khảo: 10.200.000đ

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A0BVN)

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP300E5Z-A02VN)

Giá tham khảo: 10.550.000đ

Samsung Series 3 (NP300E5Z-A02VN)

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP300E4Z-A08VN) (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS)

Giá tham khảo: 9.190.000đ

Samsung Series 3 (NP300E4Z-A08VN) (Intel Core i3-2350M ...

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A09VN) (Intel Core i3-2330M 2.2GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 12.5 inch, PC DOS)

Giá tham khảo: 9.190.000đ

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A09VN) (Intel Core i3-2330M ...

1 shop bán

Samsung NP-RC418-S06VN (Intel Core i3-2310M 2.10GHz, 2GB RAM, 640GB HDD, VGA Nvidia GeForce GT 520M, 14 inch, Free Dos)

Giá tham khảo: 10.010.000đ

Samsung NP-RC418-S06VN (Intel Core i3-2310M 2.10GHz, 2G...

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP300E5Z-S05VN)

Giá tham khảo: 12.990.000đ

Samsung Series 3 (NP300E5Z-S05VN)

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A0FVN)

Giá tham khảo: 12.710.000đ

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A0FVN)

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP300V4Z-S03VN)

Giá tham khảo: 11.965.000đ

Samsung Series 3 (NP300V4Z-S03VN)

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP300V4Z-A03VN)

Giá tham khảo: 10.000.000đ

Samsung Series 3 (NP300V4Z-A03VN)

2 shop bán

Samsung NP450R4E-X01VN (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 710M, 14 inch, Windows 8 64 bit)

Giá tham khảo: Đang cập nhật

Samsung NP450R4E-X01VN (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB...

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A0DVN)

Giá tham khảo: 12.710.000đ

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A0DVN)

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A07VN)

Giá tham khảo: 15.700.000đ

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A07VN)

1 shop bán

Xem thêm sản phẩm