0 lượt thích 2.455 lượt xem
Samsung Series 3 (NP300V4Z-S05VN)

Giá tham khảo: 13.589.000 đ

Samsung Series 3 (NP300V4Z-S05VN)

3 shop bán sản phẩm này

Samsung Series 3 (NP300V4Z-A03VN)

Giá tham khảo: 10.000.000đ

Samsung Series 3 (NP300V4Z-A03VN)

2 shop bán

Samsung NP270E4V-K01VN (Intel Core i3_3120M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Free DOS)

Giá tham khảo: 9.800.000đ

Samsung NP270E4V-K01VN (Intel Core i3_3120M 2.5GHz, 4GB...

2 shop bán

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A05VN)

Giá tham khảo: 10.899.000đ

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A05VN)

2 shop bán

Samsung Series 5 (NP530U4B-S01VN)

Giá tham khảo: 15.999.000đ

Samsung Series 5 (NP530U4B-S01VN)

2 shop bán

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A04VN)

Giá tham khảo: 13.080.000đ

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A04VN)

2 shop bán

Samsung Series 5 NP535U3X-A02VN

Giá tham khảo: 11.999.000đ

Samsung Series 5 NP535U3X-A02VN

2 shop bán

Samsung NP470R4E-K01VN (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 8 64 bit)

Giá tham khảo: 13.800.000đ

Samsung NP470R4E-K01VN (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB...

2 shop bán

Samsung NP370R4E-S01VN (Intel Core i3-3110M 2.4GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA ATI Radeon HD 8750M, 14 inch, Windows 8 64 bit)

Giá tham khảo: 11.900.000đ

Samsung NP370R4E-S01VN (Intel Core i3-3110M 2.4GHz, 4GB...

1 shop bán

Samsung NP-RC418-S06VN (Intel Core i3-2310M 2.10GHz, 2GB RAM, 640GB HDD, VGA Nvidia GeForce GT 520M, 14 inch, Free Dos)

Giá tham khảo: 10.010.000đ

Samsung NP-RC418-S06VN (Intel Core i3-2310M 2.10GHz, 2G...

1 shop bán

Samsung Series 7 (NP700Z5A-S0AUS)

Giá tham khảo: 14.399.100đ

Samsung Series 7 (NP700Z5A-S0AUS)

1 shop bán

Samsung Series 9 (NT900X3A-A51)

Giá tham khảo: 15.000.000đ

Samsung Series 9 (NT900X3A-A51)

1 shop bán

Samsung NP-R439-DT09VN

Giá tham khảo: 11.200.000đ

Samsung NP-R439-DT09VN

1 shop bán

Samsung NP450R4E-X01VN (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 710M, 14 inch, Windows 8 64 bit)

Giá tham khảo: Đang cập nhật

Samsung NP450R4E-X01VN (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB...

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP300E4Z-A03VN)

Giá tham khảo: 10.300.000đ

Samsung Series 3 (NP300E4Z-A03VN)

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A09VN) (Intel Core i3-2330M 2.2GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 12.5 inch, PC DOS)

Giá tham khảo: 9.190.000đ

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A09VN) (Intel Core i3-2330M ...

1 shop bán

Samsung Series 5 (NP530U4B-S01VN)

Giá tham khảo: Đang cập nhật

Samsung Series 5 (NP530U4B-S01VN)

1 shop bán

Samsung Series 5 (NP530U3C-A03VN) (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch, Windows 8 64 bit)

Giá tham khảo: 14.900.000đ

Samsung Series 5 (NP530U3C-A03VN) (Intel Core i5-3317U ...

1 shop bán

Samsung NP-NC108-P03VN

Giá tham khảo: 6.799.000đ

Samsung NP-NC108-P03VN

1 shop bán

Samsung Series 9 (NP900X3A-A01VN)

Giá tham khảo: 15.000.000đ

Samsung Series 9 (NP900X3A-A01VN)

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP300E5Z-S03VN)

Giá tham khảo: 13.199.000đ

Samsung Series 3 (NP300E5Z-S03VN)

1 shop bán

Samsung NP-NC108-P04VN

Giá tham khảo: 6.799.000đ

Samsung NP-NC108-P04VN

1 shop bán

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A0BVN)

Giá tham khảo: 10.200.000đ

Samsung Series 3 (NP350U2Y-A0BVN)

1 shop bán

Samsung NP270E4V-X01VN (Intel Core i3-3120M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 710M, 14 inch, Free DOS)

Giá tham khảo: 10.590.000đ

Samsung NP270E4V-X01VN (Intel Core i3-3120M 2.5GHz, 4GB...

1 shop bán

Samsung Series 9 (NP900X3A-A03US)

Giá tham khảo: 15.000.000đ

Samsung Series 9 (NP900X3A-A03US)

1 shop bán

Xem thêm sản phẩm