2 lượt thích 1.970 lượt xem
Sony Vaio Duo 11 SVD-11225CY/B (Intel Core i7-3537U 2.0GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 11.6 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit)

Giá tham khảo: 37.900.000 đ

Sony Vaio Duo 11 SVD-11225CY/B (Intel Core i7-3537U 2.0...

1 shop bán sản phẩm này

Sony Vaio SVE-15125CX/S (Intel Core i5-3210M 2.50GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch, Windows 8 64 bit)

Giá tham khảo: 13.850.000đ

Sony Vaio SVE-15125CX/S (Intel Core i5-3210M 2.50GHz, 4...

6 shop bán

Sony Vaio SVE-14132CV/B (Intel Core i3-3120M 2.5GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 8 64 bit)

Giá tham khảo: 10.990.000đ

Sony Vaio SVE-14132CV/B (Intel Core i3-3120M 2.5GHz, 2G...

5 shop bán

Sony Vaio SVE-15117FG/B

Giá tham khảo: 32.790.000đ

Sony Vaio SVE-15117FG/B

5 shop bán

Sony Vaio SVE-14A25CX/S

Giá tham khảo: 20.140.000đ

Sony Vaio SVE-14A25CX/S

5 shop bán

Sony Vaio SVE-15113EG/B

Giá tham khảo: 14.400.000đ

Sony Vaio SVE-15113EG/B

5 shop bán

Sony Vaio SVE-15115EG/B

Giá tham khảo: 22.790.000đ

Sony Vaio SVE-15115EG/B

5 shop bán

Sony Vaio SVT-13125CV/S

Giá tham khảo: 19.790.000đ

Sony Vaio SVT-13125CV/S

5 shop bán

Sony Vaio SVS-13A25PG/B

Giá tham khảo: 29.790.000đ

Sony Vaio SVS-13A25PG/B

5 shop bán

Sony Vaio SVE-11115EG/W

Giá tham khảo: 8.790.000đ

Sony Vaio SVE-11115EG/W

4 shop bán

Sony Vaio SVE-14112EG/W

Giá tham khảo: 10.990.000đ

Sony Vaio SVE-14112EG/W

4 shop bán

Sony Vaio SVS-13126PG/S

Giá tham khảo: 19.490.000đ

Sony Vaio SVS-13126PG/S

4 shop bán

Sony Vaio SVE-14114FX/P

Giá tham khảo: 12.990.000đ

Sony Vaio SVE-14114FX/P

4 shop bán

Sony Vaio SVE-14A15FG/B

Giá tham khảo: 15.490.000đ

Sony Vaio SVE-14A15FG/B

4 shop bán

Sony Vaio SVE-14125CX/B

Giá tham khảo: 12.990.000đ

Sony Vaio SVE-14125CX/B

4 shop bán

Sony Vaio SVE-14122CX/B

Giá tham khảo: 11.790.000đ

Sony Vaio SVE-14122CX/B

4 shop bán

Sony Vaio SVE-14132CX/B

Giá tham khảo: 11.300.000đ

Sony Vaio SVE-14132CX/B

4 shop bán

Sony Vaio SVT-13124CX/S (Intel Core i3-3217U 1.8GHz, 4GB RAM, 32GB SSD + 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch, Windows 8 64 bit) Ultrabook

Giá tham khảo: 15.490.000đ

Sony Vaio SVT-13124CX/S (Intel Core i3-3217U 1.8GHz, 4G...

4 shop bán

Sony Vaio SVE-15115EG/W

Giá tham khảo: 16.550.000đ

Sony Vaio SVE-15115EG/W

4 shop bán

Sony Vaio SVT-13122CX/S

Giá tham khảo: 14.250.000đ

Sony Vaio SVT-13122CX/S

8 shop bán

Sony Vaio SVT-13125CX/S

Giá tham khảo: 19.790.000đ

Sony Vaio SVT-13125CX/S

5 shop bán

Sony Vaio SVS-13123CV/W

Giá tham khảo: 18.690.000đ

Sony Vaio SVS-13123CV/W

5 shop bán

Sony Vaio SVE-11113FX/B

Giá tham khảo: 10.490.000đ

Sony Vaio SVE-11113FX/B

4 shop bán

Sony Vaio SVE-14112EG/P

Giá tham khảo: 10.100.000đ

Sony Vaio SVE-14112EG/P

4 shop bán

Sony Vaio SVE-11115EG/P

Giá tham khảo: 9.890.000đ

Sony Vaio SVE-11115EG/P

4 shop bán

Xem thêm sản phẩm